Mange mennesker våger ikke å forsøke seg på nye utfordringer pga. redsel for å gjøre feil. Ved å unngå nye utfordringer lærer vi heller ikke noe nytt.  Ved å feile får vi feedback på hva som ikke fungerer og dette forteller oss at det er viktig å gjøre noe annet neste gang. Dette er veldig verdifull erfaring. Bruk det bevisst!

Sukessrike mennesker har feilet mange ganger før de opplever suksess. De vet at dette er verdifull feedback mot målet de har satt seg.

NLP forutsetning: Det finnes ikke feil, kun feedback.

Advertisements