Intelligenstester omfatter stort sett kunnskaper i kun språk og matematikk. Heldigvis er fokuset endret seg og vi innser at det er mange forskjellige former for intelligens: sosial intelligens, kroppslig intelligens, musikalsk intelligens, språklig intelligens, emosjonell intelligens ( EQ). EQ handler om å forstå seg selv, kunne tolke sine følelser og se sine sterke og svake sider. Hvilke talenter har du?
Advertisements