Publisert 10.01.13
Suksess i jobben henger sammen med din evne til å kommunisere godt. Hvordan bygger du gjensidige fordelaktige relasjoner og får respekt og lojalitet fra kolleger, ledere og kunder? Alt i alt handler det om dine mellommenneskelige ferdigheter og din væremåte.

Av HR Norge red.

Her er 13 tips om hvilken atferd som fremmer god relasjonsbygging.

Konfronter omtenksomt. Noen ganger må man konfrontere en medarbeider man opplever har en uønsket eller ødeleggende oppførsel, for eksempel i måten han eller hun utfører arbeidet eller behandler kolleger. Mange unngår å gi tilbakemeldinger, det fører aldri noe godt med seg. Tenk nøye over hvordan du vil frembringe budskapet og hvordan du kan støtte denne i endring av atferd.

Ikke anta ting – spør. Antakelser er en av de største kildene til misforståelser og konflikter på arbeidsplassen. Sett deg inn i saken ved å stille de riktige spørsmålene som frembringer fakta.

Vær oppmerksom på virksomhetens kultur. Tenk over hvilken kultur som råder og hva som er akseptert og ikke i denne kulturen. Enkelte medarbeidere havner i trøbbel fordi de ikke tenker over hvilken kultur som råder i virksomheten.

Ikke fokuser på andres feil. Det kan ofte være enklere å se andres feil enn egne. Vi ser hva de gjør og kommer mer enn gjerne med råd om hvordan vi mener de med enkle grep kan endre atferd. Fokuser på deg selv og det du skal gjøre, la andre gjøre sine egne feil og la de lære av dette.

Unngå bråkmakerne. Det vil alltid være vanskelige medarbeidere på en arbeidsplass, reduser ditt engasjement og din omgang med disse om mulig. De stresser folk rundt seg og krever mye energi.

Bli en bedre kommunikatør. Vær observant, se hvordan de som er gode på å kommunisere tilnærmer seg forskjellige situasjoner og håndterer de. Jobb med å forbedre din forståelse for kommunikasjon som virkemiddel og lag en plan som forplikter deg til dette.

Ikke avbryt når andre snakker. La de snakke ferdig uten å komme med kommentarer eller avbryte for at du skal få komme med dine meninger. Lytt og gi tilbakemelding når den andre er ferdig men sin presentasjon av saken.

Vis at du er interessert og observer. Observer andres reaksjoner og væremåter og lær av dette. Du vil se de hjelpsomme, de som dyrker selvmedlidenhet, de rause, de tøffe og mange andre karakterer. Prøv å se deg selv i lys av dette og finn ut hvordan du reagerer på ting og hva du vil fremstå som. Finn din rolle.

Forklar hva gevinsten er. Enten du skal ha med deg kolleger i et prosjekt, trenger hjelp eller skal selge til en kunde må du raskt vise hva som ligger i dette for denne. Hvilken verdi kan du tilby som beriker den andres liv eller arbeid?

Utvid horisonten. Vi observerer hele tiden ting som foregår rundt oss og setter i gang prosesser i hodene våre. Vi katalogiserer og setter «merkelapper» på opplevelsene og gjør de til vår egen sannhet.

Identifiser forstyrrende elementer. Hvem er det som stjeler din tid og oppmerksomhet? Er det kollegaen som alltid dumper sine problemer og oppgaver han ikke mestrer i fanget ditt? Og hvilke andre elementer er det som gjør at du avbryter arbeidet du holder på med? Reflekter over hvordan du kan endre dette mønsteret.

Etabler interaksjon. Øser du dine problemer, tanker og ideer utover andre i en enveis tale, eller inviterer du til interaksjon? Når du legger frem saker så ha en formening om hva du ønsker av interaksjon fra de du presenterer dette for. Ha et mål for utkommet. Ønsker du bare å fortelle og at den andre skal lytte, avklar dette på forhånd.

Forplikt deg til endringen. Ønsker du å forsterke din kommunikasjon må du sette deg mål, identifisere hvilket kommunikasjonsmønster du har og hva du vil forbedre. Da kan du virkelig anstrenge deg for å nå dine kommunikasjonsmål.
Kilde: amanet.com

Advertisements