dyktig i næringslivetYt ditt aller beste i næringslivet med mental trening!

Mental trening dreier seg om de teknikkene du bruker for å bli sterkere mentalt. Det finnes ulike modeller for hva som er vesentlige momenter å ha inn i et program for mental trening. Den canadiske forskeren Terry Orlick fikk med boken In Pursuit of Excellence gjennom hele 1980- og 1990-tallet en usedvanlig sterk posisjon innenfor fagfeltet idrettspsykologi. Hans mentale treningsmodell «Wheel of Excellence» har guidet mange utøvere og idrettspsykologiske veiledere.

Utdrag fra artikkelen:

Modellen inneholder syv komponenter. De to viktigste er Positiv forpliktelse (Commitment) og Tro på deg selv, som innebærer at du tror at du kan, du oppfører deg som at du tror du kan, du tenker på at du faktisk kan, og du vet at du kan. Tro og Positiv forpliktelse er selve navet i hjulet.

Faktorene rundt er Positive bilder, som innebærer at du tør å drømme store drømmer, og at du tar valget og følger drømmene dine. Det betyr også at du jobber med å skape positive bilder rundt det du ønsker å oppnå, og at du ser for deg at du håndterer utfordringer på en konstruktiv måte.

Fullt fokus er det fjerde elementet og ofte regnet som en av de viktigste mentale ferdighetene. Du må øve på å ha oppmerksomheten rettet mot det du holder på med i den tiden som kreves. Du må beherske de fysiske og tekniske utfordringene så godt at du kan rette all oppmerksomhet mot selve prestasjonen.

Som dere ser av noen av verktøyene , som er presentert her, er det fantastisk interessant og garantert virkningsfullt å overføre dette til næringslivet. De største innen næringslivet bruker mange av verktøyene som er nevnt  i artikkelen. Les artikkelen i sin helhet i link under.

http://psykologisk.no/2014/02/hva-er-egentlig-mental-trening/

Advertisements