Skulle du ønske du var en fugl, slik at du kunne fly over livet ditt og få oversikt? Føler du at du ikke «ser skogen for bare trær»? Kjenner du at alt er ikke som du ønsker det skal være, men du vet ikke hva som er galt?Iceflight

Når du står midt i en som oftest for travel hverdag, er det ikke så lett å se hva som er i ubalanse. Ved å distansere deg, vil du se ditt liv fra en annen synsvinkel og få et helhetssyn på situasjoner og problemer.  Når du ser hva som er viktig for deg, og du tar vare på dine egne behov vil du kunne jobbe mot det livet du ønsker deg.

Livshjulstesten er et verktøy for deg som ønsker å få et oveblikk over livet ditt. For at du skal få den livskvaliteten du ønsker, gir testen deg en oversikt og pekepinn på hvor og hva som er i ubalanse. Du har kanskje hørt før:  «det gav meg en ro bare å få svar».Det er godt å få en bekreftelse på følelsen du har gått med en stund. Testen gir deg en trygghet og ro, fordi du nå VET hva som skaper ubalanse….bevissthet er det første skrittet i retning mot den hverdagen du ønsker deg.

Livshjulet er delt inn i ulike deler, hvor hver del representerer en del av livet ditt. De ulike delene påvirker hverandre, så hvordan du har det på jobben vil påvirke andre deler av livet ditt. Det har du sikkert merket! Testen kan også overraske ved at den kan vise deg at ubalansen ligger et helt annet sted enn du trodde.

Livshjulstesten gjør det enkelt for deg å se i hvilken del det er ubalanse, og hvor det er viktig med en endring for å oppnå den balansen du ønsker. Testen vil gi deg en klar og tydelig oversikt over livet ditt, og du vil enklere se hvilke tiltak du har behov for å gjøre for å gjenopprette den balansen du ønsker. Ofte kan bevisstheten være nok til at livet «faller på plass» igjen. En balanse i livet vil gi deg god helse både mentalt og fysisk og dermed den livskvaliteten du ønsker deg.

Er du klar for å ta testen? Her kommer den!

Livshjulstesten!

Tegn ditt eget livshjul på et papir. Se modell under. Og skriv opp de forskjellige livsområdene dine:

  • Karriere/jobbutvikling
  • Økonomi
  • Helse
  • Venner og familie
  • Kjærlighet/romantikk
  • Personlig utvikling
  • Moro og avkobling (ferie, hvile, hobbyer, fritid, morsomme aktiviteter)
  • Fysiske omgivelser (hjemme, på arbeidsplassen)

For hvert livsområde gir du en skår fra 1 til 10, der 1 betyr svært utilfreds og 10 betyr fullstendig tilfreds.

Her er et eksempel på et livshjul med følgende skår:

karriere (5), penger (6), helse (3), venner og familie (8), kjærlighet/romantikk (3), personlig utvikling (7), moro og avkobling (5), fysiske omgivelser (9).

Hjulet er ikke balansert, og det er et livshjul stort sett aldri. Skårene veksler over tid, alt etter hva som skjer i livet til den det gjelder.
Poenget er ikke å oppnå total og endelig balanse. Livet er alltid i bevegelse.

Bruk livshjulet som en temperaturmåling på hvordan du har det nå for tiden, og som et verktøy til å tydeliggjøre hvor du ønsker endring og utvikling.

Grad av personlig tilfredshet

Spør deg selv: «Hvor tilfreds er jeg med hvert av disse områdene i livet mitt slik det er nå?»

OBS! Det er ikke snakk om hva du synes du burde leve opp til, eller hvor vellykket eller mislykket du tror du framstår i andres øyne.
Det viktige er hvor tilfreds du er selv, uavhengig av eventuelle ytre krav eller forventninger.

Livshjulet
Livshjulet

 

Lykke til!

 

 

 

 

 

 

Advertisements