kommunikasjon_jpg_cropped_575x418

Mange klienter kommer til meg med spørsmål om den ” vanskelige” samtalen. Enten det er med samboer, ektefelle, en god venn eller kollega, så er det enkelte fellesnevnere. Her kommer nyttige tips som har fungert for mine klienter.

  1. Vær klar over at du på forhånd blir påvirket følelsesmessig av navnet du kaller samtalen. Kaller du samtalen en konfrontasjon, forventer du kanskje at det skal bli en uenighet. Da er det store muligheter for at du går inn i samtalen med en negativ holdning. Kaller du samtalen en diskusjon så går du inn i samtalen med en annen holdning.
  2. Forskere sier at kroppsspråket er 52 % av kommunikasjon. Vær bevisst på at du har en åpen kroppsholdning og at du har øyekontakt med personen du snakker med. Videre er det viktig å øve på forhånd på stemmeleie og tonefall.
  3. La tvilen komme tiltalte til gode! Det er muligheter for en misforståelse! Derfor er det  viktig å bevisst gå inn i samtalen med en sinnstilstand som er preget av at det kan være en misforståelse.
  4. Ikke ta samtalen hvis du er påvirket av negative følelser. Et tips kan være å skrive ut følelsene på et papir. Da får du de ut av systemet, klarnet tankene og får et perspektiv på problemet. Høres veldig enkelt ut og det virker!
  5. Klargjør for deg selv hva du faktisk ønsker. Hva er målet med samtalen og hva ønsker du at utfallet skal bli.
  6. Start med å fortelle hvor verdifullt du syntes forholdet er, eller noe positivt om personen som passer til emnet du skal ta opp. Unngå å bruke ordet men, etter at du har sagt noe positivt om personen, for da vil det kun være den siste delen av setningen personen vil huske. Det positive du startet samtalen med vil være helt glemt.             Eksempel:  Du er veldig dyktig til å rydde, men du er håpløs på…..    Eksempel på en mer positiv måte å si det på er: Du er veldig dyktig til å holde orden, og så ser jeg at du har et forbedringspotensialet i ……….
  7. Klargjør for konsekvensene hvis det ikke blir en endring, slik at personen forstår alvoret. Eks. i parforhold: Familien vil lide hvis du ikke kommer hjem til middag hver dag.

Her kommer flere tips på hvordan gjøre de vanskelige samtalene enklere i parforhold :

http://www.familieverden.no/Samliv/Kommunikasjon/Veier-til-god-kommunikasjon/

Her er flere gode råd til den vanskelige samtalen for ledere :

http://ledernett.no/Nyttig/Ledelse/Arkiv/Gode-raad-for-den-vanskelige-samtalen

Lykke til

Advertisements